syukur kepadamu Tuhan

Loading...

Thursday, 25 November 2010

KONJUK ING ASMA DALEM YHANG RAMA SOHO YHANG PUTRO,TUWIN YYANG ROH SUCI,.....AMIN,...NGUDI SAMPOERNANING PATI KANG BAKAL BISO URIP,...JER LELAKONKU NORA BEDO KARO LIYANE,...KEBAK SANDUNGAN,..KOSOK BALINE KEBAK BERKAHING WIDI,..AMIN

No comments:

Post a Comment